BUEHLER

Основана преди повече от 75 години, Buehler е един от водещите производители на материали, подготовка, тестване и анализ на решения…

Buehler-logo

KOWOTEST

Експонация LED Негативоскопи Оценка на радиограми Тъмна стая Радиационна защита Проверка за течове Катодна защита

Kowotest

Радиационен контрол

Дозиметри / Сигнализатори Уреди за измерване на доза и мощност на доза Прагови сигнализатори Уреди за зонов мониторинг Уреди за…

Gamma Twin

Радиография (X-ray)

Agfa NDT: Висококачествени филми с несравнима  здравина и устойчивост. Рентгенови филми и оборудване Рентгенови тръби и генератори Дигитална радиография Интегрирани…

main-ndt-film

Ултразвук (UT)

GE Inspection Technologies е световен лидер в производството на ултразвуково оборудване за контрол, ултразвукови дефектоскопи, осезатели и софтуер за индустриални…

USM_go2

Вихровотоков контрол (EC)

Hocking NDT (GE Inspection Technologies) Institut Dr. Föerster

Portable_Eddy_Current_Testing_Instruments

Визуален контрол (RVI)

GE’s Inspection Technologies business offers a comprehensive selection of non-destructive testing (NDT) remote visual inspection (RVI) equipment – from basic…

Remote Visual Inspection ? RVI NDT

Налягане и Ниво

Контролери и индикатори Портативни калибратори Ръчни тестови уреди Преубразуватели и трансмитери на налягане Дълбочина и ниво Авиационни тестови системи Ръчни…

pressure_main_image

Капилярен и магнитно прахов конт…

Химикали Контрол с проникваща течност Контрол с магнитни частици Обoрудване Ултравиолетова светлина Контрол с проникваща течност Контрол с магнитни частици…

nondestructivetesting