НДТ Продукти и Системи ООД

НДТ Продукти и Системи ООД


Фирма "НДТ Продукти и системи" е основана 1991 г. с предмет на дейност:

Търговско представителство, търговия, производство, пласмент, ремонт на апарати и системи  за безразрушаващ контрол на материали и доставка на аксесоари и консумативи за тях.
Фирмен адрес:

БЪЛГАРИЯ
1592 София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” 33
Бизнес център 33, етаж 3, офис 7

Тел.: +359 2 979-10-61 +359 2 979-09-33
Факс: +359 2 973-76-01
Ел.поща: office@ndt-ps.com
От 1991 г. е представител на AGFA – NDT, INSTITUT Dr. Foerster, Мagnaflux, MDS Nordion:
  • Доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на машини за автоматична обработка на индустриални рентгенови филми, филми и химикали, вихровотокови апарати и вихровотокови автоматични линии за контрол на тръби, пръти и профили;
  • Пенетранти, апарати и консумативи за магнитопрахов и магнитолуминисцентен контрол;
  • Гамадефектоскопи и изотопи за безразрушаващ контрол на материали.
От 2005 г. е представител и на GE Inspection Technologies (AGFA-NDT, Krautkramer, Seifert и Hocking):
  • Доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на ултразвукови дефектоскопи, осезатели и еталони за контрол на заваръчни шевове и детайли и възли в енегетиката, химическата промишленост, машиностроенето, транспорта, автомобилостроенето и строителството;
  • Ултразвукови автоматични линии за безразрушаващ контрол на тръби, пръти и ламарина в процеса на производство;
  • Индустриални рентгенови апарати-стационарни и преносими и рентгенови видеосистеми за контрол на детайли и полуфабрикати;
  • Вихровотокови апарати и сонди за безразрушаващ контрол на заваръчни шевове, детайли в автомобилостроенето, профилактичен контрол на самолети и машини в енергетиката, химическата промишленост и транспорта.
От 2007 г. е представител и на GE Sensing (Druck):
  • Апарати за тестване и измерване на температура, налягане и вакуум;
  • Прецизни апарати за калибриране на устройства измерващи температура, налягане и вакуум на газове и флуиди включително и във взривоопасна среда. Прецизни датчици за температура, вакуум, налягане на газове и флуиди.
Банкови сметки:

НДТ Продукти и системи ООД
БУЛСТАТ: BG130138620
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG46UNCR96601086155606
BIC код: UNCRBGSF
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.