Прагови сигнализатори

Навигация: / Продукти / Радиационна защита / Прагови сигнализатори

GammaSmart one

GammaSmart one на Graetz e персонален сигнализатор за мощност на доза с аларма. Той се използва за лична защита от радиация във взривоопасна среда (зона 1). Той е проектиран за лесно обслужване, захранва се с батерии и има джобен размер.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
gammasmart-one-signalizator.jpg

GWL 10m

GWL 10m Звуковосветлинен сигнализатор за гамалъчение на фирмата Graetz. Той е независим от мрежата, работещ на батерии алармиращ уред за установяване на γ и рентгеново лъчение. Уредът има четири прага за предупреждение, при превишаването на които се задейства оптична и акустична аларма. Ако е необходимо, акустичната аларма може да се изключи.

Уредът разполага с водонепромокаема кутия, тестван е по ЕМС и е конструиран за работа при сурови условия. Използва се предимно за наблюдение на помещения и за определяне на ограничителни зони при достигане на зададена мощност на дозата.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
gwl-10m-zvukovosvetlinen-pragov-signalizator-za-gamalachenie.jpg

GammaTest C

GammaTest е лек, здрав сигнализатор за лична защита и за откриване на гама и рентгенови лъчи. GammaTest C има четири регулируеми алармени прага. При превишаване ще се задейства оптична (червен светодиод) и звукова аларма.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
gammatest_c.jpg