Мобилно оборудване

Навигация: / Продукти / Вихровотоков контрол / Мобилно оборудване

Mentor EM

Mentor EM на GE предлага нов вид технология в инспектирането и осигурява лесен достъп до приложения, които ръководят ефективно потребителя по време на вихротоков контрол. Той позволява взаимодействи в реално време с експерти от разстояние за бързо и точно потвърждение на данните. Край на бумащината и неясните телефонни разговори, просто лесен и ефективен безразрушителен контрол.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
mentor-em-detector-za-vihrovotokov-control.jpg

DEFECTOSCOP 2.834

DEFECTOSCOP 2.834 Вихровотоков дефектоскоп на Institut Dr.Foerster е удобен за работа и лесен за използване уред с уникални възможности. Той предлага удобство за работа и лесната експлоатация и притежава уникална възможност да свързва масивите от вихрови токове (ECA) с до 32 сензора към всеки от трите му модула. Това позволява достигането на общ брой от 96 сензора.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
defectoscop-2-834-vihrovotokov-defectoscop.jpg

DEFECTOMETER® M

DEFECTOMETER® M на Institut Dr.Foerster e преносим апарат за откриване на пукнатини с автономно захранване.

Протичащият високочестотен ток през намотката на вихротоковата сонда генерира променливо електромагнитно поле в повърхността на метални части. Дефекти или изменения в кристалната структура водят до промяна на поведението на вихровите токове и по този начин се променя индуктираната е.д.с. в намотката. Промените в измерените стойности се използват за регистриране на дефекти в материалите като например, откриване на пукнатини или сортиране на материали с различни електромагнитни свойства.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
defectometar-m-prenosim-aparat-za-otkrivane-na-puknatini.jpg

SIGMATEST 2.069

SIGMATEST 2.069 е преносим инструмент, който работи с батерии и заменя SIGMATEST 2.068 D и EC моделите. SIGMATEST 2.069 добавя нова тестова честота, 960 kHz. Тази по-висока честота, дава възможност да се извършват точни измервания на електрическа проводимост на тънки тестови парчета.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
sigmatest_2_069.jpg