Радиометри и дозиметри

Навигация: / Продукти / Радиационна защита / Радиометри и дозиметри

GammaTwin

GammaTwin на GRAETZ е дозиметър и радиометър с аларма за персонална радиационна защита при работа с йонизиращо лъчение. Той се използва за детектиране на доза, мощност на доза и радиационен фон.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
gammatwin-dozimetar-i-radiometar.jpg

GammaTwin S

GammaTwin S на GRAETZ e Дозиметър и радиометър с аларма за персонална радиационна защита при работа с йонизиращо лъчение.

GammaTwin S детектира доза, мощност на дозата и радиационен фон. Той е малък и удобен, лесен за обслужване измервателен уред за мощност на доза и доза на гама и рентгеново лъчение.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
gammatwin-s-dozimetar-i-radiometar.jpg

X5C plus

X5C plus на Graetz е радиометър за персонална защита, който измерва мощност на доза на гама и рентгеново излъчване. Радиометърът е снабден с аларма за персонална радиационна защита при работа с йонизиращо лъчение. Притежава и RS-232 интерфейс с вход за външна сонда.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
x5c-plus-radiometar.jpg

X5CEx

X5CEx е персонален радиометър на Graetz за детектиране на мощността на дозата при работа с йонизиращо лъчение във взривоопасна среда.

X5CEx радиометър е снабден с аларма за персонална радиационна защита и течнокристален дисплей, на който се изобразяват индикираните показания с големи цифри. Радиометърът е независим от външно захранване, защото работи с вградена акомулаторна батерия и притежава специализиран вход за гама сонда 18550CEx.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
x5cex-radiometar.jpg

Telescope Probe DE

Telescope Probe DE e сонда с телескоп DE, която е предназначена за работа с X5C plus радиометър. Тя е предназначена за измерване на високи мощности на дозата на рентгеново или гама лъчение от безопасно разстояние. Мощността на дозата се измерва в диапазон до 10 Sv/h). Основното приложение на уреда е за работа в "труднодостъпни" места.

Telescope Probe DE се адаптира към X5C plus радиометъра на Graetz изключително лесно, като връзката се осъществява чрез директен контакт (без кабели или допълнителни приспособления).
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
telescope_probe.jpg