Консумативи

Навигация: / Продукти / Пенетрантен контрол / Консумативи

Видими пенетранти

SPOTCHECK е пълна гама от червени видими пенетранти, разтворители и проявители от световните лидери в областта на безразрушаващия контрол /NDT/. Предлагат се под формата на аерозоли или течности. Почистват се с вода и са бързо емулсионни.
Моля, попълнете задължителните полета.
Моля, попълнете задължителните полета.
vidimipenetranti.jpg

Флуоресцентни пенетранти

Постемулгиращи флуоресцентни пенетранти

ZYGLO® ZL-2C, ZL-27A и ZL-37 са флуоресцентни пост-емулгиращи пенетранти, които могат да бъдат отстранени от тестваната част с емулгатори или разтворители. Те имат висока точка на възпламеняване и са предназначени за употреба в отворени съдове за потапяне.

Водоизмиващи се флуоресцентни пенетранти

ZYGLO® ZL-15B, ZL-19, ZL-60C, ZL-60D, ZL-67B и ZL-56 са флуоресцентни водоизмиващи се пенетранти с отлично контролирана измиваемост при широк температурен обхват. С UV-A светлинен източник индикациите се появяват като ярка зелено-жълта флуоресценция.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
fluorescentnipenetranti.jpg

Проявители

SPOTCHECK® SKD-S2, ZYGLO® ZP-4B, ZP-5B, ZP-9F, ZP-14A за постигане на максимална чувствителност на вашия пенетрант и за постигане на бял контрастен фон, което засилва индикациите за дефекти и ги прави лесни за откриване.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
proyaviteli_skd-s2.jpg

Чистители / Разтворители / Емулгатори

SPOTCHECK®SKC-S - Прозрачен,  безцветен,  запалим  разтворител за   общо предварително   почистване   и отстраняване на  пенетрант.  

ZYGLO®ZE-4B - Готов за употреба, бързо действащ липофилен емулгатор,  предназначен  за  използване  със ZYGLO пост-емулгиращи цветни пенетранти (ZL-2C, ZL-27A, ZL-37).

ZYGLO®ZR-10C - Водоразтворим концентрат, използващ се като разтворител / емулгатор при  остатъчни пенетранти.
Няма видео.
Моля, попълнете задължителното поле.
Моля, попълнете задължителното поле.
spotcheck_zyglo.jpg