ASTM E3024 Стандартна методика за магнитно-прахов контрол за промишлеността

ASTM E3024 Стандартна методика за магнитно-прахов контрол за промишлеността

Каква е разликата между стандартите ASTM E709, ASTM E1444 и ASTM E3024 при магнитно-прахов контрол ?

Потребителите, които извършват магнитно-прахов контрол извън аерокосмическата индустрия, прилагат ASTM E709 като основен стандарт за процедурите. Всички стандарти ASME, AWS и API използват ASTM E709 като референтен за създаване на специфичните си изисквания.

От гледна точка на ASTM, E709 официално е „Ръководство“, което ASTM определя като „сборник от информация или серия от опции, които не препоръчват конкретен ход на действие. Ръководство повишава осведомеността относно подхода в съответната област“. Това означава, че предоставя информация и препоръки, но всъщност не включва никакви определени изисквания.

Ето защо има и стандартни методики като ASTM E1444 Стандартна методика за магнитно-прахов контрол. Според ASTM методиката е „окончателен набор от инструкции за извършване на една или повече конкретни операции или функции, които не продуцират тестови резултати“. Примерите за методики включват, но не се ограничават до: прилагане, оценка, почистване, събиране, обеззаразяване, инспекция, инсталация, подготовка, вземане на проби, скрининг и обучение.

Проблемът, с който се сблъскват много NDT професионалисти, когато се опитват да използват ASTM E1444, е, че той включва много специфични за аерокосмическата индустрия практики, които не са подходящи за други сектори.

За да разреши този технически проблем, през 2014 г. комитетът ASTM сформира работна група за изготвяне на нова стандартна методика, която включва определени изисквания, но е насочена към повече индустрии. След 2 години работа налице е нов стандарт – ASTM E3024 Стандартна методика за магнитно-прахов контрол за промишлеността като цяло.

С ASTM E3024 специфичните изисквания за аерокосмическата индустрия не се прилагат при промишлени приложения като контрол на заготовки, тръби, прахообразен метал, тръбопроводи, резервоари или заваръчни инспекции. Но в същото време проверките за калибриране и надеждност на оборудването се подобряват и стандартизират.

В бъдеще индустриалните стандарти като ASME, AWS и API ще бъдат актуализирани, за да се позовават на този нов документ. В резултат на това ще имаме съответстващ магнитно-прахов контрол във всички индустрии, което ще опрости обучението, необходимо за потребителите и инспекторите.

След публикуването на ASTM E3024, в ход е и актуализирането на E1444. Възможността ASTM E1444 да се превърне в стандарт само за космическата индустрия означава значително да се опрости тази методика, тъй като изискванията за сухите прахове и визуалният контрол ще бъдат премахнати или препратени към ASTM E3024. Разбира се, промените в E1444 ще отнемат време, за да е сигурно, че детайлите са верни и всички промени са подходящи, но всички можем да очакваме опростен E1444 в бъдеще.